לפניה טלפונית למרכזיית המרכז הרפואי: 03-6974444

לפניה טלפונית למרכז מידע וזימון תורים: 03-6974000

 • Black Facebook Icon

מחקרים

חשוב לדעת

בין תחומי המחקר הקליני, במערך האונקולוגי באיכילוב, ניתן למצוא טיפולים בתחום סרטן השד, סרטן הריאה, סרטן מערכת העיכול, סרטן המוח, סרטן הערמונית, סרטן הכליה, סרקומה של הרקמות ועוד. 

לאחר שנמצאה התאמה בין הקריטריונים לכניסה למחקר ובין מצבו הרפואי של החולה, ההליך הראשון והחשוב ביותר בכל מחקר קליני הוא הסכמה מדעת של החולה להשתתפות במחקר. 
ההסכמה להשתתף במחקר תישקל על ידי החולה רק לאחר שקיבל מהצוות המטפל את כל המידע הרלוונטי הכולל מענה לשאלות הבאות:

 • מהות המחקר והסיבות לקיומו

 • מטרות המחקר

 • משך המחקר

 • הטיפולים והבדיקות שיעבור החולה עקב השתתפותו במחקר

 • התועלת והסיכונים מהשתתפות החולה במחקר

 • החלופות הקיימות לטיפול המוצע

מחקר קליני במערך האונקולוגי באיכילוב

 • קבלת טיפול במסגרת ניסוי קליני תלויה רק בבחירה החופשית של החולה. ייתכן שהטיפול המוצע במסגרת הניסוי הוא רק אפשרות טיפולית אחת מתוך האפשרויות הקיימות, לכן חשוב לשוחח עם הרופא המטפל ויחד להגיע לבחירת האפשרות הטיפולית העדיפה.

 • זכות החולה להחליט על הפסקת הטיפול ופרישה מהמחקר בכל עת על-פי רצונו. במקרה של פרישה חשוב ליידע על כך את רופא המטפל.

 • במידה והחולה החליט להשתתף בניסוי הרופא והצוות הרפואי יעקבו בקפידה אחר תגובתו לטיפול במשך כל המחקר.

 • אם יתברר במהלך קבלת הטיפול כי נגרם חלילה נזק כלשהו כתוצאה מהטיפול, יופסק מיד מתן הטיפול במסגרת המחקר. במקרה כזה יוצע לחולה על ידי הרופא טיפול אחר.

 • אם החולה החליט שלא להשתתף בניסוי, או לפרוש ממנו, הרופאים ימשיכו בטיפול המיטבי ביותר ולא ייגרם לחולה כל נזק בעקבות ההחלטה.

 

מהו "טופס הסכמה מדעת"?

אחת הזכויות הבסיסיות של החולה היא הזכות להסכים מתוך ידיעה, כלומר, לקבל את כל המידע על הניסוי והטיפול על מנת שההסכמה להשתתף בניסוי תהיה מתוך הבנה.

לפי חוק, הרופא חייב לתת לחולה את כל ההסברים על המחקר ולהחתים את החולה על טופס הסכמה מדעת לפני שיוכל לבצע את הבדיקות והבירורים הקשורים להשתתפות במחקר או להתחיל בטיפול הניתן במסגרת המחקר. 
לטופס הסכמה מדעת מצורף הסבר מפורט על הניסוי, על הטיפול הניתן במסגרתו, על תופעות הלוואי העלולות להיגרם, על אופן קבלת הטיפול, על היתרונות והחסרונות שבהשתתפות במחקר, ועל הבדיקות אותן יש לעבור במהלך הניסוי. טופס ההסכמה כולל מידע על התחייבות של הרופא להמשיך לתת טיפול טוב גם אם החולה החליט לפרוש מהמחקר מכל סיבה שהיא.

 

בטופס ההסכמה מספר טלפון שבאמצעותו ניתן לפנות בכל שאלה או בעיה שתתעורר במהלך קבלת הטיפול. הרופא יחתום על טופס ההסכמה מדעת. זכות החולה לקבל העתק של הטופס החתום למשמרת בביתו.

זכויות החולה המשתתף במחקר קליני

 • ניסוי קליני - מחקר רפואי בבני אדם.

 • פרוטוקול - תכנית המחקר.

 • ועדת הלסינקי - ועדה אתית המחליטה האם לאשר את עריכת הניסוי. הועדה כוללת יושב ראש, רופאים מתחומי רפואה שונים, עורך דין, או איש דת, נציג בתי המרקחת ונציג ציבור.

 • החוקר הראשי - בדרך כלל רופא מומחה לסרטן (אונקולוג), שאחראי על כתיבת פרוטוקול המחקר.

 • אין-בו (פלסבו) - תכשיר שדומה בצורתו לתרופת המחקר, אבל אינו מכיל תרופה פעילה.

 • הטיפול המקובל - טיפול שהוכח כיעיל למחלה מסוימת ומקובל להשתמש בו לטיפול בחולים שלא במסגרת מחקר.

 • מחקר כפול סמיות (double blind) - מחקר שבו גם הרופא וגם החולה  אינם יודעים איזה מהטיפולים החולה מקבל.

 • מחקר פתוח – (בניגוד לניסוי סמוי) מחקר שבו גם הרופא וגם החולה יודעים איזה מהטיפולים החולה מקבל.

 • קבוצת מחקר - קבוצת החולים העתידה לקבל את הטיפול החדש, הנבדק.

 • קבוצת ביקורת - קבוצת החולים שתקבל את הטיפול הסטנדרטי המקובל בעת המחקר.

 • רנדומיזציה - השיטה שבה נקבע באופן אקראי הטיפול שיקבל כל חולה בניסוי.

מושגים מקצועיים במחקרים קליניים

מחקרים קליניים בחו"ל

מאגר המחקרים קליניים של המכון הלאומי לחקר הסרטן  בארה"ב –

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/search

 

מאגר המחקרים של ארגון הבריאות הלאומי בארה"ב-

https://www.clinicaltrials.gov/

 

מאגר המחקרים הקליניים של האיגוד האירופי לחקר וטיפול בסרטן-

http://www.eortc.be/protoc/pdf.asp

 

בילונג- איתור והתאמת מחקרים – אפליקציה להורדה לטלפון הנייד

http://belong.life/heb/